Dne 11. 11. 2021 jsme se zúčastnili okresního přeboru košíkové chlapců ve Sportovní hale v Teplicích, na kterém jsme se podíleli i pořadatelstvím. Do turnaje se přihlásilo 5 družstev, nakonec SŠ stavební Teplice se nedostavila. Naši hoši skončili na 4. místě, ale bojovali vždy až do konce každého zápasu. Patří jim velké poděkování za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim další sportovní úspěchy.