Loading...

Historie školy

Tato škola byla založena roku 1897 jako „Fachschule“ (odborná škola). Po osvobození v roce 1945 se stala keramickou a sklářskou školou. Od roku 1958 plnila funkci učňovské školy pro obory: pletař, šička, krejčí, sklář, keramik, elektromontér, prodavač, kuchař, číšník a jiné. Svým postavením a velikostí se stala dominantní učňovskou školou v rámci okresu Teplice. V září 1980 byla učňovská přeměna na střední odborné učiliště s krejčovskými a prodavačskými učebními obory. V roce 1990 se SOU stalo samostatnou příspěvkovou s vlastní právní subjektivitou. Město Teplice je obchodním a lázeňským centrem regionu a škola tak svou studijní nabídkou (obory obchodu a služeb) navazuje potřeby obchodní sítě.

 

V roce 1948 vznikají v Teplicích sloučením několika textilních továren Závody Boženy Němcové (Bonex). Nedostatek kvalifikovaných sil vyvolal potřebu vzniku vlastního učiliště. Nejprve vzniká praktické pracoviště (teoretická výuka probíhala ve Varnsdorfu) a na jeho základě bylo v roce 1989 zřízeno SOU textilní při n.p. Bonex. V roce 1990 se SOU stalo samostatnou příspěvkovou s vlastní právní subjektivitou. Na škole s kapacitou 300 žáků se vyučují obory švadlena a pletař. V roce 2004 ATOK (Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu) propůjčil na 5 let škole Zlatý diplom za vzdělávací kvality školy. Vlivem úpadku textilního průmyslu v Teplicích se potřeba kvalifikovaných odborníků v textilních oborech snižuje.
 

Současnost školy

1. 9. 2022 došlo ke změně sídla Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p. o. Škola se nyní nachází v ulici Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01. Škola je důstojným pokračovatelem jedné z nejstarších škol v Teplicích a okolí. Kapacita školy je 856 žáků a v současné době školu navštěvuje přibližně 510 žáků, kteří jsou ve 26 třídách. Ve škole se vyučují 3 maturitní obory, 1 nástavbový maturitní obor, 4 tříleté obory s výučním listem.

 

V současnosti má škola dvě budovy.

Hlavní budova se nachází v ulici Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, Teplice. Zde sídlí ředitelství školy a probíhá zde teoretická i praktická výuka většiny oborů.
Druhá budova je v ulici E. Dvořákové č.p. 14, Trnovany, Teplice, kde probíhá odborný výcvik pro obor vzdělání Kosmetické služby a výuka některých odborných předmětů oboru vzdělání Grafický design.