Školní aktivity2017-12-29T09:58:45+01:00
Loading...
2309, 2022

Jarmark chutí

23.Září 2022|Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dne 23. 9. 2022 se třída P2 zúčastnila Jarmarku chutí. Tato akce je už v Teplicích tradicí. V letošním ročníku jsme mohli na hlavním pódiu vidět ukázku vaření ryb, kterou předváděli žáci Hotelové školy Teplice. Pak jsme si prohlédli nabídku nejrůznějších druhů potravin a doplňkového zboží. V celém prostoru Jarmarku probíhala také osvětová akce, zaměřená na složení a kvalitu potravin. Součástí akce byly také sportovní aktivity.

2009, 2022

Školení od firmy Joico – pro obor Kadeřník

20.Září 2022|Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dne 20.9.2022 se konal seminář firmy Joico pro žáky 2.ročníku oboru vzdělání Kadeřník. V rámci semináře byla představena firma Joico, která je zaměřená na vlasovou kosmetiku. Seminář vedený zástupcem firmy Martinem Vlkem byl zaměřen na vlasovou kosmetiku Joico K-Pak Professional. Byla předvedena nová řada kosmetických přípravku, která obsahovala 4fázovou profesionální rekonstrukční vlasovou kůru. Při prvním použití té to vlasové kůry je viditelné zlepšení vlasového stvolu. Součástí semináře byla i praktická ukázka správného určení diagnózy vlasů, mytí vlasů a péče o vlasy. Žáci měli možnost si jednotlivé produkty vyzkoušet a posoudit změnu vlasů při použití přípravku K-Pak Professional. Pro žáky a [...]

1109, 2022

Krajinářský kurz Sloup v Čechách

11.Září 2022|Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Krajinářský kurz probíhal v RS Doly Bílina ve Sloupu v Čechách, kde jsme byli obklopení krásnou přírodou. Během celého kurzu žáci dopoledne a odpoledne tvořili v plenéru, kde pracovali na těchto úkolech: - tempera vodní plocha - kresba tužkou – přírodniny - zpracování architektury pastelem - akvarelová technika u rybníka - skalní útvary pastelem Ve středu odpoledne pro nepříznivé počasí jsme navštívili sklárnu a galerii v Kunraticích a sklářské muzeum v  Novém Boru. Ve večerních hodinách žáci své práce dodělávali a zároveň probíhalo hodnocení a konzultace jednotlivých prací. Na závěr  kurzu proběhla ve čtvrtek večer Výstava studentských prací v provizorní galerii „ [...]

909, 2022

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉHO SÍDLA ŠKOLY

9.Září 2022|Ostatní akce|0 Comments

Dne 9. 9. 2022 v 9:00 hodin se konalo slavnostní zahájení provozu školy v novém sídle za účasti významných hostů. Přítomni byli Jindra Zalabáková, radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, Tomáš Rieger, radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic, Hynek Hanza, primátor města Teplice, Roman Kovář, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje, Miroslav Vacek, vedoucí oddělení krajských financí Ústeckého kraje, Zdeněk Pešek, ředitel Střední školy obchodu a služeb Teplice, a Aleš Frýdl, ředitel Střední školy stavební a strojní Teplice. Příjemnou atmosféru dotvořili pedagogové, nepedagogové a žáci školy. [...]

909, 2022

Výstava Zahradní slavnost v DUUL a výstava Flaška v MMUL

9.Září 2022|Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dne 9. 9. byl pro žáky oboru grafický design připravena komentovaná prohlídka výstavy s názvem Zahradní slavnost v Domě umění v Ústí nad Labem. Skupinová výstava Zahradní slavnost se zaměřuje na ohledávání tématu z perspektivy společenských rituálů latentně spojených s přírodními procesy často reprezentovanými ve formě tradičních či naopak pokleslých socio-kulturních fenoménů. Následně byla pro studenty připravena komentovaná prohlídka výstavy s název Flaška v ústeckém muzeu. Výstava připomíná stopadesátiletou historii bývalé ústecké lahvárny, ale i skleněnou lahev coby fenomén mezi obaly. Studenti byli spokojeni s programem této akce. Těšíme se společně na nadcházející.  [...]

909, 2022

PROJEKTOVÝ DEN TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ A PLNĚNÍ ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

9.Září 2022|Sportovní akce|0 Comments

Dnes jsme se sešli ve sportovní hale, abychom jsme si trošku více zasportovali a protáhli svá těla. Po super rozcvičce jsme začali plnit disciplíny odznaku všestrannosti – sed-leh, skok z místa a člunkový běh. Po krátké přestávce na občerstvení jsme hráli turnaj v přehazované a soutěž ve střelbě na koš. Vítězem soutěže ve střelbě na koš byla třída KO 4., která porazila i družstvo učitelů, v přehazované vyhrála opět třída KO 4. V disciplíně sed-leh za 1 minutu byla nejlepší žákyně Pilná Eliška ze třídy P 1. s výkonem 52sedů-lehů a z chlapců Kuloušek Štěpán KO 1. s výkonem 51.  Skok z místa vyhrála Hirschkornová Eliška [...]

909, 2022

Křišťálové vzpomínky, Morový sloup v Teplicích

9.Září 2022|Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dne 9.9. se žáci 1. ročníku oboru grafický design zúčastnili výstavy Křišťálové vzpomínky. Výstava vznikla k příležitosti Mezinárodního roku skla. Krásu, ale také technologickou stránku hutně tvarovaného skla sklárny Mstišov přiblížila žákům v komentované prohlídce kurátorka výstavy MgA. Jitka Bažantová. Díky ukázkám historických vedut z muzejních sbírek se žáci mohli blíže seznámit s tiskovou technikou leptu. O autorovi a významu Morového sloupu poutavě vyprávěla Mgr. Eva Klášterková v další části programu „ Morový sloup v Teplicích“. Zajímavé podrobnosti se účastníci dozvěděli v pracovních listech. Vážní zájemci dostali komix ilustrovaný studenty UJEP. Největší zájem ale vzbudila ukázka rytého skla. Žáci si vyzkoušeli klasickou, velice náročnou techniku „rytí [...]

209, 2022

PROJEKTOVÝ DEN VÍTÁME SE S ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

2.Září 2022|Sportovní akce|0 Comments

Na 2. den v novém školním roce jsme připravili pro žáky 1. ročníků na budově B v Trnovanech ve venkovních prostorech 8 stanovišť, kde si žáci zasoutěžili, např. – slalom s pálkou, florbalové góly, hod do košů a další soutěže, při kterých se seznámili jak s třídní učiteli, tak i s ostatními žáky ze třídy. Zároveň jsme si užili i grilování vuřtů a na závěr byli všichni odměněni malou sladkostí.    Děkujeme žákům třídy  NP 2., kteří pomáhali na stanovištích.

2306, 2022

Výchovně vzdělávací akce na závěr školního roku

23.Červen 2022|Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Naši žáci se v posledním týdnu školního roku účastnili několika zajímavých školních akcí: Výstup na vrch Doubravka Návštěva kina a procházka městem Návštěva muzea v Teplicích Sportovní akce v přírodě Poznávání krajiny a památek Teplic Návštěva ZOO Praha Bowling v Metropoli Teplice Návštěva výstavy v galerii Hraničář a Den otevřených dveří na FUD v Ústí nad Labem Procházka po Teplicích a seznámení s historií  

1506, 2022

Návštěva výstavy Heroin Crystal v Domě U Kamenného zvonu a výstavy Jiřího Příhody VOID v Rudolfinu

15.Červen 2022|Výchovně vzdělávací akce|0 Comments

Dne 15. 6. se žáci 1. a 2. ročníku oboru grafický design navštívili aktuálně probíhající výstavy v Praze. V Domě U Kamenného zvonu, v rámci výstavy s názvem Heroin Crystal, žáci viděli nejvýznamnější díla českých umělců 90. let. Vystavujícími umělci byli např. Veronika Bromová, Kryštof Kintera, Michaela Thelenová, Milena Dopitová, aj. V galerii Rudolfinum spatřili žáci prostory galerie v zcela novém světle skrze prostorové instalace Jiřího Příhody v rámci výstavy s názvem VOID.

Přejít nahoru