Projekt I KAP B

Škola byla zapojena do projektu Ústeckého kraje I KAP B, který byl podporou vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ v Ústeckém kraji. Příjemcem dotace z evropských fondů byl Ústecký kraj a řízení projektu a veškerá administrace spojená s projektem byla plně v kompetenci kraje. Naše škola se zapojila v rámci projektu do těchto pozic:

  • Lídr SŠ Gramotnosti – digitální
  • Lídr SŠ Gramotnosti – matematické
  • Instruktor kroužku

Škola v rámci projektu IKAP spolupracovala se základní školou v Žalanech a v Teplicích se ZŠ Maršovská. Žáci těchto základních škol spolu s žáky naší školy se účastnili kroužku Mediální a fotografická tvorba, navštívili iQLandii v Liberci a science centrum Techmánia Plzeň.