Loading...

Projekt Humanita

Iniciativa směřující k uctění památky obětí 2. světové války. Z této iniciativy vzešel za podpory učitelů a žáků projekt Humanita, v jehož rámci žáci školy tvůrčím způsobem dlouhodobě pracují s tématem válečných let 1939 – 1945. Mnohé žákovské práce překvapují hloubkou myšlenky a zaujetím tématem, jejich představování veřejnosti významně přispívá k zachování paměti zločinů totalitního režimu.

Fotogalerie

projekt Humanita

Humanita

celkem 233 fotografií
zobrazit fotografie
Vážený pane řediteli,
děkuji Vám za milý dopis s poděkováním za spolupráci v uplynulém roce. Nicméně si říkám, že poděkovat bychom měli my Vám a vašim studentům za roky spolupráce s námi. A tak je to vlastně v pořádku. Obě strany jsou spokojené, oběma spolupráce přináší radost a užitek.
Srdečně zdraví

Lidice

Datum: 24.10.2012

Exkurze do památníku Lidice. Žáci navštívili muzeum, pietní území a také galerii současného a moderního umění, které byly vybudované na památku vypálené vesnice Lidice během 2. světové války.

Projektový den – Humanita

Datum: 26.4.2013

Projektový den Humanita zaměřený na osudy obyvatel Lidic. Žáci shlédli dokumentární film a prezentaci. Po filmu diskutovali s učiteli a vyplňovali pracovní listy na téma Lidice- Ležáky. Následně měli čas se k tématu výtvarně projevit. Kreslili tužkou, uhlem, křídou, dělali koláže z barevných papírů a obrázků. Práce žáků budou vystaveny v budově školy a ty nejzdařilejší v Ústí nad Labem, Teplicích i Lidicích. Žáci grafického designu na budově B tvořili model Letů, obrazy a plakáty na téma Humanita a lidské hodnoty.

Výstava Humanita – OC Olympia Teplice

Datum: 20.5.2013

Výstava Humanita výtvarných prací žáků Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p.o. Výstavu na téma Lidice, Ležáky a Lety zahájil ředitel školy Ing. Mgr. Zdeněk Pešek. Primátor Teplic Jaroslav Kubera promluvil o lidských hodnotách v historii i současnosti. Důležitost odkazu vyhlazených obcí v naší republice zmínil ředitel památníku v Lidicích JUDr. Milouš Červenci. Výstavu ocenil i pan Pavel Horešovský, poslední lidické dítě, vyrostlo v sirotčinci. Akce se také zúčastnili zástupce ředitele Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Pikal a Mgr. Ludmila Chládková vedoucí vzdělávacího oddělení památníku Terezín.

Lidice

Datum: 11.6.2013

Replika jednoho z původních domů starých Lidic byla ve zmenšeném měřítku přechodně nainstalována na zahradě Lidické galerie. Autory tohoto zajímavého počinu jsou studenti ze Střední školy obchdu a služeb z Teplic. Model je vytvořen podle dobové fotografie domku čp. 38, ve kterém žila rodina Františka Moravce a v podnájmu Josef Kácl s manželkou.

Exkurze – památník Lety

Datum: 4.9.2013

Exkurze do památníku Lety. Studenti si prohlédli památník a našimi žáky vytvořený model sběrného dvora pro Romy. Dále navštívili výstavu fotografií s názvem „Ozvěny“, která se konala v místní galérii.

Exkurze do památníku v Letech u Písku

Datum: 24.3.2014

Exkurze do památníku v Letech u Písku – u příležitosti zahájení návštěvní sezóny, představení modelu letského tábora, křest knihy, vysazení stromů, poslech Etno kapely.

Výstava Humanita

Datum: 3.4.2014

Výstava Humanita v prostorách Památníku Terezín, která představuje veřejnosti očima mladých lidí připomínku obětí 2. světové války. Výstavu pořádá Střední škola obchodu a služeb v Teplicích ve spolupráci s památníkem Terezín. Vystavována jsou výtvarná díla žáků oboru grafický design. Slavnostní vernisáže 3.4.2014 se zúčastnili i významní hosté, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje, Ing. Mgr. Jaroslav Pikal, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústí nad Labem, a další.

Divadlo Terezín 70

Datum: 19.5.2015

Divadlo Terezín 70 je projekt k výročí osvobození koncentračních táborů a ukončení druhé světové války. V rámci projektu se odehrálo představení v úterý 19. května v Magdeburských kasárnách v Terezíně. K přítomným hostům i žákům teplické školy promluvil hejtman Oldřich Bubeníček. Slova se ujal také Jan Munk, ředitel Památníku, starosta Terezína Daniel Trapani a překvapením byl host boxer Lukáš Konečný, který ve své řeči zmínil důležitost nezapomínání na naši minulost a poučení se z chyb. Přítomny byly také přeživší lidické děti Marie Šupíková a Pavel Hořešovský. Hlavním programem bylo hudební představení Ester v podání kvarteta Hrubý. Celou akci uváděl ředitel teplické školy Zdeněk Pešek.

Publikace „Cesta tam a zpět aneb Osvětim Františka Lederera“

Datum: 17.12.2015

Dne 17. prosince 2015 došlo v Zahradním domě na Zámeckém náměstí k požehnání knize „Cesta tam a zpět aneb Osvětim Františka Lederera“. Završil se tak roční projekt Vzpomínky, který mapoval život Františka Lederera, muže židovského původu, jenž přežil Terezín i Osvětim.

Knihy – „Lidice můj osud“ a „Rebel z Lidic“

Datum: 13.12.2016

Dne 13.12.2016 proběhl křest knih Lidice můj osud a Rebel z Lidic. Kniha Lidice můj osud, popisuje život a vzpomínky Marie Šupíkové, nejstaršího žijícího přeživšího lidického dítěte. V kontextu s touto knihou vznikla i kniha druhá, a to Rebel z Lidic, která mapuje některé z úseků života nejmladšího přeživšího lidického dítěte Pavla Horešovského.