Loading...

Projekt Divadlo Terezín 70

Divadlo Terezín 70 je projekt k výročí osvobození koncentračních táborů a ukončení druhé světové války. V rámci projektu se odehrálo představení v úterý 19. května v Magdeburských kasárnách v Terezíně. K přítomným hostům i žákům teplické školy promluvil hejtman Oldřich Bubeníček. Slova se ujal také Jan Munk, ředitel Památníku, starosta Terezína Daniel Trapani a překvapením byl host boxer Lukáš Konečný, který ve své řeči zmínil důležitost nezapomínání na naši minulost a poučení se z chyb. Přítomny byly také přeživší lidické děti Marie Šupíková a Pavel Hořešovský. Hlavním programem bylo hudební představení Ester v podání kvarteta Hrubý. Celou akci uváděl ředitel teplické školy Zdeněk Pešek.

Projekt Divadlo Terezín 70 vznikl z iniciativy Střední školy obchodu a služeb, Teplice ve spolupráci s Památníkem Terezín. Tematicky navazuje na řadu předchozích projektů k uctění památky lidských osudů v době 2. světové války. Letošní projektová činnost je zaměřena na připomenutí 70. výročí konce 2. světové války. Projekt Divadlo Terezín 70 se soustřeďuje na divadelní umění v době války v prostoru ghetta Terezín, konkrétně na jednu z nejznámějších terezínských inscenací – hru Ester, která zpracovává biblický motiv.

Na realizaci projektu se podíleli žáci Střední školy obchodu a služeb, Teplice, zejména oborů vzdělání Grafický design, Aranžér a Šití oděvů. Žáci oboru Šití oděvů zajistili výrobu vystavených modelů. Vycházeli přitom z originálních návrhů kostýmů vytvořených výtvarníkem Františkem Zelenkou. Při jejich výrobě byl použit běžně dostupný materiál, tak jak tomu bylo při výrobě původních kostýmů. Na kostýmy byl použit také recyklovatelný materiál z pet lahví a hliníkových plechových lahví. Na motivy kostýmních návrhů žáci oboru Grafický design vytvořili skici, které prezentují jejich představu o možnosti soudobého ztvárnění modelů kostýmů. Smyslem bylo propojení historického tématu s moderní technikou navrhování a grafického zpracování. Tito žáci několikrát navštívili prostory Památníku Terezín, aby zde svými fotoaparáty zachytili jejich atmosféru. Jejich fotografickou tvorbu je možné vidět na vystavených panelech. V neposlední řadě se žáci oboru Aranžér zhostili výroby kulis, které vychází čistě z fantazie žáků a z historických pramenů o perských stavbách. Představují trůnní sál perského krále a jsou vytvořeny z moderních materiálů technikou řezané grafiky. Nově instalovaná výstava v Památníku Terezín bude přístupná veřejnosti do 25. června 2015.

V rámci projektu Divadlo Terezín 70 se žáci Střední školy obchodu a služeb, Teplice obor Grafický design rozhodli zpracovat téma projektu formou fotografického workshopu. Celkem 23 žáků z tříd GD2. a GD3. dne 23. 5. 2015 navštívilo prostory Památníku Terezín a volným způsobem pak zpracovávali projektové téma. Přibližně z dvou tisíc fotografií byly vybrány ty nejlepší, které máte možnost spatřit právě zde v prostorách bývalých Magdeburských kasáren. Garantem projektu v oblasti fotografické tvorby byli ředitel školy Ing. Mgr. Zdeněk Pešek a Ivana Laudinová, jejichž fotografie zde můžete také vidět. Práce prezentované na výstavě budou dále vystaveny v prostorách Lidické galerie a v informačním centru KP pietního místa Lety.