EU peníze středním školám

Škola je zapojena do projektu EU – PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Projekt – Inovace a zkvalitnění výuky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0597

Cílem projektu, EU – PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM je podpora operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK), kde oblastí podpory je zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Hlavním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Rozpočet projektu

Výběrové řízení

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace vyhlašuje výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Dodávka nové (nerepasované) výpočetní techniky pro vybavení školy.

V Teplicích 23.10.2012

Zpracované šablony ke stažení

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Úložiště výukových objektů