Žáci tříd KA1., K2.A, K2.B, P2., PA3. se dne 31. 1. 2019 zúčastnili VVA v Malé pevnosti Terezín. V rámci VVA žáci absolvovali s průvodcem prohlídku Malé pevnosti, která trvala přibližně hodinu. Poté si žáci prohlédli v předsálí kina Malé pevnosti prostorovou instalaci „Světlo a stíny“ žáků a pedagogů naší školy, která je dalším výstupem projektu Humanita. Nakonec všichni zúčastnění zhlédli v tomto kině krátký propagandistický film, který byl natočen v Terezíně v rámci tzv. „zkrášlovací akce“ před návštěvou Mezinárodního výboru Červeného kříže v roce 1944.