Ve středu 6. 2. 2019 žáci třídy GD4 navštívili výstavu klauzurních prací studentů Fakultu umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „Klauzury“ se konají vždy dvakrát během školního roku, v zimě a v létě a jsou výsledkem prací studentů v předešlém semestru.
Žáci si prohlédli práce studentů a zároveň se zúčastnili prezentací a obhajob. Měli možnost vidět, jak probíhají obhajoby na vysoké škole a načerpat tak inspiraci pro tvorbu své (praktické) maturitní práce a její následnou prezentaci.