Reálie anglicky mluvících zemí

Datum: 10.6.2016 – 15.6.2016

Projekt probíhal ve dnech 10.6., 13.6. a 15.6. a zúčastnily se ho všechny maturitní třídy. Cílem projektu bylo seznámit žáky se základními reáliemi anglicky mluvících zemí (konkrétně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu) a představit si některá zajímavá místa těchto zemí. Projekt byl veden v anglickém jazyce. Po promítnutí prezentace následovala práce s pracovním listem, do něhož žáci doplňovali získané informace. Výstupem projektu byla slepá mapa, do níž si žáci zapsali místa a údaje, které se během projektu dozvěděli.