Den dětí – ZOOPARK Chomutov

Datum: 4.6.2016

Střední škola obchodu a služeb ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje si pro návštěvníky dětského dne v Zooparku v Chomutově připravila akci focení v kostýmech princezen. Kostýmy a kulisy vyrobili žáci Střední školy pod dohledem učitelů odborného výcviku. Součástí akce byly i doprovodné aktivity, prodej drobných žákovských výrobků (polštáře, chňapky, košíčky, srdíčka, plyšáky a další). Žáci školy také připravili pro děti soutěž „Trefíte sněhuláka“, kde každý soutěžící byl odměněn. Přestože jsme očekávali v našem „Bílém království“ velký zájem ze stran dětí a rodičů, skutečnost byla taková, že náš stánek byl stále obklopen dětmi a před stánkem se celý den tvořila fronta. Během celého dne jsme tak splnili sny více než 100 princezen, na některé se bohužel nedostalo. Bílé království si se zájmem prohlédly i Jana Vaňhová – náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje a Dagmar Waicová – vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
děkuji Vám za aktivní účast při prezentaci škol a školských zařízení v rámci Dne dětí v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově dne 4.6.2016.
Prosím o předání poděkování i Vašim dětem, žákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce.
Vaše aktivní činnost přispěla k pozitivnímu hodnocení celé akce.
Jana Vaňhová, náměstek hejtmana Ústeckého kraje