Spolupráce s Kauflandem ČR v.o.s.

Datum: 21.6.2016

Dne 21. 6. 2016 byla podepsána rámcová smlouva o spolupráci mezi Kauflandem Česká republika v. o. s. a Střední školou obchodu a služeb, Teplice, p. o., jejímž předmětem je spolupráce zejména v oblasti podpory vzdělávacího  a výchovného systému školy, v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, zdravé výživy, seznámení žáků školy popř. jejich zákonných zástupců s fungováním moderního maloobchodního podniku a v dalších hospodářsko-ekonomických oblastech.