Dne 11. března 2018  jsme se vydali už podruhé v tomto roce na lyžařský kurz do Hrabětic v Jizerských horách na chatu Maruška. První lyžařský kurz proběhl již v Lednu 2018. 

Hned po příjezdu na nás čekal výborný oběd, pak jsme se šli ubytovat a seznámili jsme se s bezpečností a ochranou zdraví a s okolím Hrabětic. Byli jsme rozděleni do 4 družstev podle výkonnosti. Jezdili jsme v lyžařském areálu Severák. Po celý pobyt jsme se učili jak lyžovat, tak jezdit na snowboardu a pokročilí se zdokonalovali ve svých výkonech.

V úterý v odpoledních hodinách jsme vyrazili na výlet do Jablonce, kde jsme navštívili sklářské muzeum, prohlídli si město a večer jsme se vrátili na chatu. Ve  středu večer proběhla přednáška Horské služby, kde jsme se seznámili s tématy – první pomoc, úrazy a náhlé zdravotní příhody, poranění při hromadném zasažení obyvatelstva, stavy bezprostředně ohrožující život, mimořádné události, chování na horách a další v mimořádných situacích.  Ve  čtvrtek po výcviku probíhala vědomostní hra a také jsme skládali básničky a  psali hodnocení kurzu. Po večeři na nás čekalo hodnocení celého kurzu, kde jsme byli odměněni sladkostmi a upomínkovými předměty. Z lyžařského kurzu jsme odjížděli všichni velmi spokojeni, což jsme vyjádřili v  písemném hodnocení. Velké poděkování patří rodině Hejlíkových a celému personálu chaty Maruška, které  se o nás po celý týden vzorně starali a všichni jsme se tu cítili jako doma.