Přednášky na pletárně

Datum: 2.11.2016

Dopoledne 2. 11. 2016 proběhla v nově zrekonstruovaném prostoru pletárny na budově B první přednáška tohoto školního roku z cyklu „přednášky na pletárně“. Cílem tohoto rozšířeného vzdělávání, je pomocí interakce s odborníky z oboru, přiblížit studentům problematiku designu, který přesahuje do všech částí lidského života. O Architektuře a designu mluvil Ing. Arch Tomáš Petermann, ukázal nám půdorysy významných měst z pohledu z letadla i z perspektivy člověka. Žáci se dozvěděli co definuje veřejný prostor, které prvky v něm mohou nalézt, proč je důležité jak vypadá odpadkový koš, lavička, lampa. Probral také příklady vhodně i nevhodně řešeného prostoru ve městě. Po přednášce měli žáci GD3 a GD4 navazující workshop, na kterém si ve skupinách vyzkoušeli aplikovat poznatky z přednášky při navrhování a výrobě městského mobiliáře – odpadkového koše. Na výsledky se podívejte na přiložených fotografiích.