Podpora iniciativy zaměstnanosti mládeže

Datum: 26.4.2017

Pracovnice Úřadu práce Teplice informovala naše žáky končících ročníků oboru vzdělání  Kadeřník a Prodavač o možnostech zprostředkování práce v Čechách i  EU.

Program „ Podpora iniciativy zaměstnanosti mládeže“ může pomoci mladým lidem hledajícím své uplatnění na trhu práce nalézt vhodnou práci a zároveň je i finančně podpořit příspěvkem na ubytování při práci v zahraničí.

Žákům byly sděleny potřebné informace. Pomocí dataprojektoru žáci viděli fotografie úspěšných spokojených absolventů programu různých zaměstnání například účetní pivovaru, automechanik.

Na závěr byly žákům předány materiály s kontakty na pověřené osoby. Žákům, kteří uvedli svůj email, budou posílány nabídky na volná pracovní místa v různých oborech.