Olympiády z jazyků

Datum: 15.1.2016

V průběhu prosince se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce, na něž v průběhu ledna roku 2016 navazovala kola v jazycích cizích.

Olympiáda v českém jazyce – 7. prosince 2015
Akce se zúčastnilo 15 studentů výhradně maturitních tříd. Nejlépe se umístily studentky Tereza Stachová (15 bodů) Martina Tichá (13,5 bodů), Synková Eva (13 bodů). Bohužel pro nás se však některé studentky účastní studijního pobytu v Anglii, proto se okresního kola, které se koná dne 8. 2. 2016, účastní Tereza Stachová, Ondřej Holl a Monika Ševčíková. Děkujeme všem studentům za účast.

Olympiády v anglickém jazyce – 14. ledna 2016
Školního kola se účastnilo 15 studentů, převážně z prvních a třetích ročníků maturitních tříd. Nejlépe se umístili Tomáš Kučera (40 bodů), Martina Tichá (36 bodů) a Martin Kopelčuk (33 bodů). I zde všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k dosaženému výsledku.

Olympiáda z německého jazyka – 15. ledna 2016
Nejvíce studentů se zúčastnilo olympiády v německém jazyce, celkem 22 studentů poměřilo své síly ve znalostech německého jazyka. Nejlépe jsou na tom Filip Beneš (15 bodů), Vendula Samusová (13 bodů) a Nikola Beranová (12 bodů). I zde všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k dosaženému výsledku.