Simgame

Datum: 21.1.2016 – 25.1.2016

Hra SIMGAME je simulační podnikově-ekonomická hra, která umožňuje studentům propojit teoretické znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a účetnictví s realitou a pochopit vnitropodnikové procesy. Jedná se o deskovou hru, na jejíž ploše je znázorněn výrobní podnik a jeho majetková a kapitálová struktura.

Před samotným začátkem hry si žáci zvolili druh výrobku, který budou v podniku vyrábět.

Tento rok si žáci v hlasování vybrali ponožky. Ze žáků byly utvořeny tři týmy po třech až čtyřech žácích, přičemž v každém týmu byl alespoň jeden žák oboru Obchodník. Každý tým představoval jeden výrobní podnik. V průběhu této hry jednotlivé týmy žáků samostatně vedly podnik, tj. vyráběly výrobky, prodávaly je, nakupovaly potřebný materiál, vyplácely mzdy zaměstnancům, žádaly o úvěry, vedly podnikovou dokumentaci, propočítávaly zisky apod.

Hra byla rozčleněna na dvě části. Část statická probíhala ve dnech 21. a 22. 1. 2016, byla řízená učitelem a všechny týmy postupovaly společně. Účelem bylo, aby žáci pochopili principy hospodářských činností podniku a jejich vliv na náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Část dynamická probíhala 25. 1. 2016 při ní již každý tým postupoval samostatně a dosahoval rozdílných hospodářských výsledků.