V úterý 20. března se studenti 3. ročníku oboru Grafický design zúčastnili workshopu s designérkou Evou Nečasovou. Tématem workshopu byla tvorba svítících objektů technikou shibori. Tato technika je založená na tvarování syntetické látky a fixování výsledného tvaru vlivem tepla (horkovzdušnou pistolí). Studenti byli nejprve seznámeni s touto technikou, jejími možnostmi a konkrétními ukázkami, které s sebou E. Nečasová přivezla. Následně se studenti pustili do samostatné práce. Několik hodin se zaujetím pracovali pod vedením designérky. Vznikly tak velmi zajímavé a originální světelné objekty rozmanitých tvarů a forem. Studenty (dle jejich vyjádření) tvorba moc bavila, což je také patrné z výsledků.
V rámci Fotografického kroužku pak studenti své objekty také nafotili.

Další informace naleznete také na spacelights.cz.