Po celý týden dopoledne a odpoledne se sportovalo.

Cyklistika, turistika, volejbal, vrh koulí, střelba na koš, stolní tenis, střelba ze vzduchovky, práce s mapou a buzolou v terénu, atletika a další sporty.

Žáci se naučili základy turistiky, práce s mapou a buzolou, nové sportovní hry. Večer se probíraly témata Péče o zdraví, proběhla beseda na téma BESIP, BOZ, PÉČE O ZDRAVÍ. Navštívili jsme Skalní hrad, Skalní divadlo, Rozhlednu, radvanský okruh, sklárnu v Lindavě.

Ve středu odpoledne proběhla turistická hra dlouhá 11km, kde žáci šli podle mapy.

Tento rok nám ze začátku moc počasí nepřálo, ale postupně se to zlepšovalo, mimo soboty se dalo každý den venku sportovat, večery jsme relaxovali u ohně, v sauně nebo vířivce.

Žáci byli spokojeni jak s ubytováním, tak i s jídlem i s programem, což dokazuje hodnocení žáků. Nebyl řešen žádný kázeňský přestupek. Na závěr byly vyhodnoceny všechny turnaje, všichni byli odměněni sladkostmi. Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům: pan Bouška, pan Rojek, manželé Pastyříkovi, kteří nám přispěli na tento sportovně-turistický kurz.