Dnes jsme se zúčastnili návštěvy u Hasičského záchranné sboru v Teplicích, kde jsme seznámili se všemi prostory, byly jsme seznámeni s technikou, výstrojí a výzbrojí využívanou příslušníky sboru při řešení mimořádných událostech.  Žáci měli možnost vyzkoušet si záchranu života, fyzickou přípravu, nahlédnout do aut hasičů a dalších prostředků.