Školní rok 2019/2020 zahájil na naší škole náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro školství mládež a sport Mgr. Bc. Petr Šmíd. Popřál všem žákům mnoho úspěchů ve studijním i osobním životě, hodně spokojenosti a štěstí. Za návštěvu pana náměstka děkujeme, chápeme ji nejen jako ocenění naší práce, ale i jako závazek do budoucna.