V pátek 14.6. ředitel školy předal výuční listy úspěšným absolventům učebních oborů kadeřník, aranžér a prodavač. Všem absolventům blahopřejeme.