Lektorkou akce byla Bc. Olga Falbr, regionální HR manažerka společnosti Penny Market s.r.o. Akce měla dvě tematicky odlišné části. První částí byla prezentace společnosti PENNY. Žáci se dozvěděli, že tato společnost patří investiční skupině REWE GROUP, má pobočky v šesti zemích Evropy, na českém trhu působí od roku 1997 a jedná se o diskontní prodejny. Dále byla prezentována společenská odpovědnost této společnosti, především oblast péče o zaměstnance.
Druhá část byla zaměřena správnou formu životopisu a motivačního dopisu, které žáci potřebují pro vstup na trh práce. Paní lektorka se žáky probrala, co a jak je vhodné uvádět v těchto dokumentech z hlediska personalisty podniku. Žáci měli připravené své životopisy, ve kterých si mohli opravit případné nepřesnosti, prodiskutovat vhodnost či nevhodnost svých formulací a poskytovaných informací. Závěrem byli žáci seznámeni, jak by měl probíhat přijímací pohovor, které otázky většinou padají a které by padnout neměly a také, jak je vhodné na tyto otázky reagovat.