Dne 7. ledna jsme se vydali na lyžařský kurz do Hrabětic v Jizerských horách na chatu Maruška. Hned po příjezdu na nás čekal výborný oběd, pak jsme se šli ubytovat a seznámili jsme se s bezpečností a ochranou zdraví a s okolím Hrabětic. Byli jsme rozděleni do 4 družstev podle výkonnosti. Jezdili jsme v lyžařském areálu Severák. Po celý pobyt jsme se učili jak lyžovat, tak jezdit na snowboardu a pokročilí se zdokonalovali ve svých výkonech.

V úterý v odpoledních hodinách jsme vyrazili na výlet do Jablonce, kde jsme navštívili sklářské muzeum, prohlídli si město a večer jsme se vrátili na chatu. Po večeři proběhla přednáška Horské služby, kde jsme se seznámili s tématy – první pomoc, úrazy a náhlé zdravotní příhody, poranění při hromadném zasažení obyvatelstva, stavy bezprostředně ohrožující život, mimořádné události, chování na horách a další v mimořádných situacích. Ve středu pokročilí lyžaři byli na večerním lyžování. Po večeři probíhala vědomostní hra a také jsme skládali básničky. Ve čtvrtek večer jsme formou kresby vyjádřili své pocity z LVVZ, napsali hodnocení kurzu a pak bylo vyhodnocení celého kurzu, kde jsme byli odměněni sladkostmi a upomínkovými předměty. Z lyžařského kurzu jsme odjížděli všichni velmi spokojeni, což jsme vyjádřili jak kresbou, tak i v písemném hodnocení. Velké poděkování patří rodině Hejlíkových a celému personálu chaty Maruška, které  se o nás vzorně starali.