Třída GD4 absolvovala 3. týden v září krajinářský kurz, který se konal v malebném Sloupu v Čechách. Jako každý rok nám tu příroda a okolní památky připravily krásné scenérie pro malbu a kresbu v plenéru. Žáci se věnovali různým technikám jako je např.: kresba tužkou, perem, pastelem nebo malba akvarelovými či temperovými barvami. Žáci kreslili pohledy do krajiny, místní architekturu nebo přírodniny. Počasí nám letos přálo, a tak jsme mohli veškerý čas trávit v přírodě. Kromě kreslení se žáci věnovali landartovému projektu, kdy propojovali typografii s přírodou. Na závěr kurzu byla realizována výstava prací žáků v improvizované galerii „V průchodu“. Výstava sklidila veliký úspěch.