Krajinářský kurz

Datum: 11.9. – 15.9.2017

Krajinářský kurz se jako každým rokem konal ve Sloupu v Čechách, kde mají nejlepší kuchyni široko daleko. Jelikož nám počasí letos moc nepřálo, věnovali se žáci GD4 studijní a krajinářské kresbě a malbě nejen v plenéru ale také v místních klubovnách, kde bylo teplo a přichystaný teplý čaj. Žáci si opět mohli vyzkoušet kresbu i malbu technikami jako je akvarel, pastel, uhel a tempera. V rámci kurzu žáci pracovali na vlastním land artovém projektu s názvem 3 x 3m. Tak jako každý rok byl závěr kurzu věnován výstavě prací, kdy byli pozváni místní návštěvníci a naši žáci je výstavou provázeli. Výstava byla hodnocena velice kladně a někteří byli pracemi žáků doslova dojati. Krajinářský kurz se tak i přes nepřízeň počasí vydařil.