Žáci oboru aranžér pod vedením učitelek odborného výcviku Mgr. Ivany Hájkové a Jany Stříbrské vytvořili 450 barevných větrníků. kterými vyzdobili prostory obchodního centra Fontána v Teplicích.