Žáci studijního oboru Obchodník měli jedinečnou možnost seznámit se s prostředím nejvýznamnější vysoké ekonomické školy v ČR, konkrétně s prestižní Národohospodářskou fakultou (absolventy této fakulty jsou např. i prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman). Po areálu školy nás osobně prováděl tajemník Národohospodářské fakulty PhDr. Daniel Váňa, Ph.D., později i ve spolupráci s dvěma doktorandy ekonomického studia. Nejdříve jsme byli seznámeni s knihovnou a studovnou, která obsahovala množství důležitých a zajímavých svazků a také výstavu fotografií nositelů Nobelovy ceny za ekonomii.

Poté následovala přednáška a prezentace fakulty – žáky osobně přivítal proděkan Národohospodářské fakulty pro organizaci a rozvoj Ing. Michal Mirvald, Ph.D. V rámci přednášky zazněla historie fakulty, dále byli studenti seznámeni s nabídkou studijních programů této i dalších fakult VŠE, obdrželi informace o přijímacím řízení a odnesli si s sebou i prospekty. Po následné prohlídce učeben, přednáškových sálů a vyhlídkové terasy na Prahu u jedné ze školních kaváren se dostalo i na zasloužený oběd v menze. Po polední pauze studenti osobně absolvovali i velice zajímavou vysokoškolskou přednášku prezidenta ČR pana profesora Ing. Václava Klause, CSc. na téma Transformace cen po roce 1990. Návštěva byla zakončena nezbytnou společnou fotografií v prostorách fakulty a plni zážitků jsme se vrátili domů.