Dne 2. 11. 2017 se žáci 4. ročníku oboru Grafický design zúčastnili dnu otevřených dveří Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Žáci měli možnost nahlédnout do jednotlivých ateliérů a zjistit co nejvíce informací potřebných k přijímacímu řízení a studiu na této škole. Mohli si také individuálně pohovořit s vedoucími ateliérů a studenty, kteří jim poskytli spoustu užitečných informací.