Žáci naší školy navštíví Technický klub 3. 5. 2022

V Žatci se v pátek 25. března otevřel Technický klub, jehož součástí je Přírodovědné centrum, jedinečné svého druhu v Ústeckém kraji. Vznik byl iniciován městem Žatec a jeho cílem je vytvoření malého návštěvnického centra zaměřeného na výuku digitální gramotnosti, logiky, robotiky a popularizaci přírodních věd.

V rámci Technického klubu a přírodovědného centra (TKPC) budou řešeny tyto oblasti:

– Gramotnosti (logická, IT, matematická atd.)

– Robotika a programování

– Polytechnika

– Přírodní vědy

Cílem projektu je vytvoření malého návštěvnického centra zaměřeného na výuku digitální gramotnosti, logiky, robotiky a popularizaci přírodních věd, které v atraktivní podobě zprostředkuje nejnovější vědecké poznatky návštěvníkům všech věkových kategorií.

Páteřní částí malého centra budou dvě hlavní instalace – VĚDA NA KOULI a projekce na kulovou sféru – DIGITÁRIUM. Tyto dvě instalace se navzájem doplňují. U Vědy na kouli se nachází divák mimo projekci a sleduje v globále celý povrch planety a jednotlivé děje, které se na ní odehrávají. Naopak u Digitária se divák nachází uvnitř a je tedy součástí daného děje, který se odehrává na sférické projekci nad jeho hlavou. Obě instalace se tedy doplňují a umožňují obsáhnout všechny myslitelné jevy, které lze jednoduše zobrazit a srozumitelně vysvětlit.