Na závěr školního roku jsme se sešli na našem školním hřišti, abychom si zasoutěžili v netradičních disciplínách, odreagovali a připravili se na prázdniny. Na konci byli všichni odměněni malou sladkostí.  Děkujeme třídám GD3. A a GD3. B za jejich pomoc na jednotlivých stanovištích.

Na závěr školního roku jsme se sešli na našem školním hřišti, abychom si zasoutěžili v netradičních disciplínách, odreagovali a připravili se na prázdniny. Na konci byli všichni odměněni malou sladkostí. Děkujeme třídám GD3. A a GD3. B za jejich pomoc na jednotlivých stanovištích.
Na závěr školního roku jsme se sešli na našem školním hřišti, abychom si zasoutěžili v netradičních disciplínách, odreagovali a připravili se na prázdniny. Na konci byli všichni odměněni malou sladkostí. Děkujeme třídám GD3. A a GD3. B za jejich pomoc na jednotlivých stanovištích.
Na závěr školního roku jsme se sešli na našem školním hřišti, abychom si zasoutěžili v netradičních disciplínách, odreagovali a připravili se na prázdniny. Na konci byli všichni odměněni malou sladkostí. Děkujeme třídám GD3. A a GD3. B za jejich pomoc na jednotlivých stanovištích.