Všichni žáci obdrželi podklady k tématu skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování. Žáci byli rozděleni do skupin. Cílem každé skupiny bylo vytvořit plakát, který nejlépe vystihuje dané téma. V další části projektového dne byli ze skupin vysláni experti, kteří předali informace, které již získali v  jiné skupině. Na konci hodiny společně diskutovali o dopadech skleníkového efektu na Zemi a životní prostředí. V další hodině zpracovali pracovní list a došlo k vystavení plakátů a volbě toho nejlepšího. Akce byla zakončena výstavou nejlepších prací.

Projektové vyučování – Environmentální výchova - plakát na téma skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování
Projektové vyučování – Environmentální výchova - plakát na téma skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování
Projektové vyučování – Environmentální výchova - plakát na téma skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování
Projektové vyučování – Environmentální výchova - plakát na téma skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování
Projektové vyučování – Environmentální výchova - plakát na téma skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování
Projektové vyučování – Environmentální výchova - plakát na téma skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování
Projektové vyučování – Environmentální výchova - plakát na téma skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování
Projektové vyučování – Environmentální výchova - plakát na téma skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování
Projektové vyučování – Environmentální výchova - plakát na téma skleníkový efekt a jeho dopady na životní prostředí – tání ledovců, migraci obyvatel, kácení pralesů, oteplování