Žáci třídy GD1. navštívili oddělení cizojazyčné literatury v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Součástí prohlídky byla i diskuze s rodilou mluvčí z USA Ani Petrak, která si připravila zajímavý program. Žáci obstáli nejen v lehčí konverzaci, ale i v diskuzi nad knihami a autory současné americké literatury.