V úterý 6.6. jsme spolu s žáky prvního ročníku oboru Kadeřník navštívili vybrané kadeřnické salony v Teplicích. Žáci měli možnost přihlížet práci už vyučených kadeřníků, což je jistě motivovalo k dalšímu rozvoji, aby v budoucnu dosáhli podobných výsledků. Také se blíže seznámili s prostředím, kam mohou už od druhého ročníku nastoupit na praxi. Díky cenné spolupráci naší školy s kadeřnickými salony mohou žáci zdokonalovat své schopnosti a získat jistotu při výkonu tohoto povolání. Děkujeme navštíveným salonům za umožnění této pro nás velice užitečné a inspirativní exkurze.