Spolu s žáky prvního ročníku oboru Kadeřník jsme navštívili firmu Joico, která pro naši školu pořádá různé semináře, žáci mají možnost některé jejich výrobky využívat i v našem kadeřnictví. Žáci se seznámili se sídlem a chodem firmy, dále jim zde byla představena celá řada vlasové kosmetiky, kterou zde Joico nabízí. Žáci měli i možnost se podívat, kde se skladuje kosmetický materiál.  Pro žáky a učitele odborného výcviku byla tato exkurze velmi záživná. Rádi bychom poděkovali za její umožnění.