Dne 27. 4. 2023 proběhla přednáška metodika Policie ČR na téma „Právní vědomí“. Přednášku vedl npor. Mgr. Jan Butal, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Trnovany. Během akce se žáci dozvěděli, jaké je jejich právní postavení při výslechu na Policii ČR, pokud jsou podezřelí, obvinění či zadržení. Také to, jak probíhá případný soud v trestních věcech nebo řízení o přestupcích. Jiná pravidla platí pro mladistvé a jiná pro zletilé osoby. Součástí přednášky bylo i vymezení některých přestupků, trestných činů a příklady z praxe. Akce navazovala na projekci videí Policie ČR, kterou všechny třídy absolvovaly na hodinách občanské nauky.