Zapojili jsme se do mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století. Naši školu reprezentovalo 5 žáků (2 žáci třídy GD1., 2 žáci třídy KO1., 1 žák třídy GD3). Účastníci nejdříve vyplnili vědomostní test. Ten ověřil i jejich schopnost pracovat s informačními zdroji a historickými prameny. Dále na zadané téma vytvořili esej, ve které představili svůj argumentačně podložený náhled na danou problematiku. Práce byly odesílány v průběhu února, v dubnu proběhlo vyhodnocení. Všem žákům děkujeme za účast.