Dne 4. 4. 2023 se uskutečnila beseda s metodikem prevence Policie ČR. Žáci školy si uvědomili možná rizika spojená s negativními sociálně patologickými jevy a zároveň bylo posíleno jejich právní vědomí. Nejvíce žáky zajímala trestní odpovědnost nezletilých. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná.