Žáci navštívili výrobní podnik Edgewell v průmyslové zóně Krupka. Personalistka, Paní Bajerová, uvítala žáky v zasedací místnosti a představila jim firmu. Žáci se dozvěděli, co se zde vyrábí, kam výrobky následně putují, kde po světě má firma další závody, jaké pozice firma obsazuje a jaké jsou možnosti např. pro letní brigádu. Následovala exkurze s manažerem výroby po celém závodě. Žáci viděli, jak celý proces probíhá. Poté jsme se znovu vrátili do zasedací místnosti, kde byl prostor pro otázky a postřehy z prohlídky. Žáci exkurzi hodnotili jako velmi zajímavou a přínosnou.