Žáci třídy GD1 se zúčastnili v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti a práce s informacemi besedy v Regionální knihovně Teplice. Zde se seznámili s historií budovy a provozem místní knihovny, s výpůjčními fondy. Naučili se pracovat s katalogy a vyhledávat podle signatur a MDT knihy přímo v knihovních fondech. Zároveň se seznámili s možností využívat zdejší studovnu pro práci na referátech v odborných předmětech svého oboru.