Dne 10. 1. 2023 žáci 2. ročníku studijního oboru Grafický design převzali v Národním zemědělském muzeu v Praze cenu za 2. – 3. místo v celostátní soutěži Recyklohraní – Vzkaz v láhvi. Také se zúčastnili lektorského programu, který se věnoval problematice třídění odpadu.

https://www.recyklohrani.cz/cs/