Studenti ze tříd GD2.B, GD2.A a GD3 se zapojili do soutěže Recyklohraní vyhlášené v rámci Školního recyklačního programu. Soutěžním zadáním byl „Vzkaz v lahvi“, který měl nést podobu komiksu. Koncepce soutěžního úkolu byla zaměřena na téma recyklace plastů, jejich třídění, ale i dopad na životní prostředí. Před samotným začátkem tvorby jsme proto se studenty otevřeli tuto problematiku, aktivně diskutovali a zapojili je do dílčích úkolů spojených s daným tématem. Naši studenti poté k plnění studentského projektu využili různých kreativních přístupů. Ve třídě GD2.A si pro svůj projekt zvolili digitální formu zpracování a vytvořili práce v podobě hravých animovaných komiksů. Naopak studenti ze třídy GD2.B a GD3 pojali soutěžní úkol formou tradičních ručně ilustrovaných komiksů, přičemž ve třídě GD3 si pro komiks vytvořili společný příběh, který poté zpracoval každý vlastním rukopisem. Velmi si vážíme účasti a zapojení našich studentů do této soutěže a pevně věříme, že budou jejich projekty porotou oceněny.