Od 26. září až do 13. října 2022 si žáci školy mohli prohlédnout výstavu výtvarných prací žáků čtvrtého ročníku oboru vzdělání Grafický design. Tyto práce vytvořili žáci v rámci krajinářského kurzu, který se konal ve Sloupu v Čechách. V rámci výstavy proběhla formou písemného hlasování soutěž o nejkrásnější práce. Na 1. místě se umístila Baginská Adéla, Krajina s přístavem temperou, na 2. místě Štemberková Kateřina, Břízy za vodou temperou a na 3. místě Čejková Laura.