Dne 9.9. se žáci 1. ročníku oboru Grafický design zúčastnili výstavy Křišťálové vzpomínky. Výstava vznikla k příležitosti Mezinárodního roku skla. Krásu, ale také technologickou stránku, hutně tvarovaného skla sklárny Mstišov přiblížila žákům v komentované prohlídce kurátorka výstavy MgA. Jitka Bažantová.

Díky ukázkám historických vedut z muzejních sbírek se žáci mohli blíže seznámit s tiskovou technikou leptu.

O autorovi a významu morového sloupu poutavě vyprávěla Mgr. Eva Klášterková v další části programu „Morový sloup v Teplicích“. Zajímavé podrobnosti se účastníci dozvěděli v pracovních listech. Vážní zájemci dostali komiks ilustrovaný studenty UJEP.

Největší zájem, ale vzbudila ukázka rytého skla. Žáci si vyzkoušeli klasickou, velice náročnou techniku „rytí na kamínku“. Pomocí ručních ryteckých strojů si pak mohli vyzdobit vlastní lahve. Vzniklo tak několik upomínek na první navštívenou výstavu v rámci Střední školy obchodu a služeb v Teplicích.