Na 2. den v novém školním roce jsme připravili pro žáky 1. ročníků na budově B v Trnovanech ve venkovních prostorech 8 stanovišť, kde si žáci zasoutěžili, např. – slalom s pálkou, florbalové góly, hod do košů a další soutěže, při kterých se seznámili jak s třídní učiteli, tak i s ostatními žáky ze třídy. Zároveň jsme si užili i grilování vuřtů a na závěr byli všichni odměněni malou sladkostí.   

Děkujeme žákům třídy  NP 2., kteří pomáhali na stanovištích.