V rámci výuky Dějiny výtvarné kultury se žáci 2. ročníku oboru vzdělání Grafický design zúčastnili výchovně vzdělávací akce. V Oseku si prohlédli exteriér a interiér barokního kláštera Osek. Seznámili se s dějinami kláštera, prohlédli gotickou křížovou chodbu, románský kamenný pulpit, rajskou zahradu a nově renovovaný barokní interiér kostela.