Dne 3. 6. 2022 Učitelky odborného výcviku absolvovaly exkurzi se svými žáky po Kadeřnických salonech v Teplicích. Chtěli jim alespoň přiblížit, co je čeká, když vystudují obor Kadeřník. Kam se mohou dostat a jak je to krásný obor, který je velmi kreativní.

Vybralo se jen několik Kadeřnických salonů.

Žáci 1. ročníku v oboru Kadeřník už mají možnost se už porozhlížet po Kadeřnických salonech, jelikož v 2. ročníku v oboru Kadeřník mohou mít praxi jinde než ve škole. Je to pro ně rozvíjení jejich znalostí a dovedností, kterými získávají větší jistotu ve svém oboru.

Učitelky odborného výcviku se proto rozhodly žákům ukázat, kam mají možnost chodit žáci na praxi.

Měli alespoň možnost trochu nahlédnout pod kadeřnické ruce a vidět chod Kadeřnického salonu.

Tím bychom chtěli i poděkovat za ochotu majitelů salonů za ukázku svého Kadeřnického salonu.

Bylo to velice inspirující a poučné pro žáky s 1. ročníku v oboru Kadeřník.