Finanční gramotnost 2022 

 

Ve dnech 7. až 11. 3. 2022 proběhl  projekt „Finanční gramotnost“. Účastnili se jej žáci všech druhých ročníků, tj. třídy KO2., GD2., P2., KA2., a K2. Projekt měl za cíl zprostředkovat žákům základní znalosti z oblasti finanční gramotnosti a tím jim pomoci s orientací v problematice rodinných a osobních financí, finančních institucí a jejich produktů.