V úterý 2. 3. 2021 se žáci 3. a 4. ročníku studijního oboru Grafický design zúčastnili odborné přednášky Mgr. Jiří Dvořáka – odkazy a citace ve vizuální kultuře. Přednáška proběhla v rámci distančního vzdělávání na platformě Teams. Mgr. Jiří Dvořák žáky seznámil s pojmy jako apropriace, reciprocita a citace v umění a vizuální kultuře. Body přednášky byly např. manipulace s fakty ve válečné fotografii, význam Ready made objektů Marcela Duchampa, emoční a nostalgický význam filtrů na fotografii v současných sociálních sítích, např. na instagramu a citování klasických uměleckých děl jako Mona Lisa –  La Gioconda Leonarda da Vinci apod.

V druhé části programu přednášky se žáci účastnili diskuze, kterou vedla MgA. Aneta Bendáková, navazující na přednášku. Zejména žáci 4. ročníku GD aktivně komunikovali své postřehy k přednášce a tázali se přednášejícího na doplňující dotazy.

V rámci distanční výuky jako samostatnou práci žáci doma zpracovali své pojetí pojmu Ready made. Žáci GD3 úkol zpracovali v rámci on-line hodiny Praktické cvičení 4. 3. 2021. Žáci GD4 úkol zpracovávají jako samostanou práci v předmětu PCV.

„Ready-made (objet trouvé)

Marcel Duchamp zvedl ze židle tehdejší společnost (což vlastně ale dělal docela často), když se rozhodl zpochybnit samotný základ umění – jeho definici. Velmi hlasitě upozornil na to, že umění jako takové hranice vlastně nemá a lze za něj považovat vše, co za něj považuje umělec. Definice, kterými si lidé oškatulkovali umění pro něj nemusí být tak závazné a vlastně mohou být až druhořadé. Vybíral si předměty denní potřeby na základě jejich “vizuální lhostejnosti”, a ty pak umisťoval jinak nebo se na ně podepisoval a vystavoval je v galeriích.

Duchamp omezil svou každoroční “výrobu” ready-made, takže za svůj život jich vytvořil pouze dvacet. Cítil, že jedině tímto způsobem se mohl vyhnout “pasti svého vlastního vkusu”, což bylo těžké vzhledem k tomu, že ready-mades vybíral, a musel je vybírat podle něčeho, čili podle vkusu. Věřil totiž, že vkus, ať už dobrý či špatný, je nepřítelem umění.

Později prohlásil: “Nejsem si jistý, jestli samotný koncept ready-made není to nejdůležitější, co kdy z mé práce vzešlo.” (objet trouvé znamená francouzsky nalezený objekt a je to v podstatě synonymum k ready-made – předmětu, který není obvykle považován za umělecké dílo, ale kterému může umělec uměleckou hodnotu dodat a tím ho povýšit mezi umělecká díla, ačkoliv neprojevil žádnou řemeslnou zručnost při jeho výrobě a nesnaží se ani o jeho estetickou hodnotu)“ 1*

Cílem akce bylo seznámení s citacemi ve vizuální kultuře, důraz na propojení poznatků z dějin umění a návrhové tvorby se současnou vizuální kulturou nejen na sociálních sítích ale i v obecném kulturním prostředí.