Dne 22. 6. 2021 učitelky odborného výcviku absolvovaly exkurzi se svými žáky po kadeřnických salonech v Teplicích. Chtěli jim alespoň přiblížit, co je čeká, když vystudují obor kadeřník. Kam se mohou dostat a jak je to krásný obor, který je velmi kreativní.

Vybralo se jen několik kadeřnických salonů.

Žáci 2. ročníku v oboru kadeřník už mají možnost mít praxi jinde než ve škole. Je to pro ně rozvíjení jejich znalostí a dovedností, kterými získávají větší jistotu ve svém oboru.

Kvůli pandemii, která nás postihla, neměli žáci 2. ročníku velkou možnost poznat prostředí kadeřnických salonů, kteří spolupracují s naší školou.

Učitelky odborného výcviku se proto rozhodly žákům ukázat, kam mají možnost chodit žáci na praxi.

Měli alespoň možnost trochu nahlédnout pod kadeřnické ruce a vidět chod kadeřnického salonu.

Navštívili Barber shop, kde byl ochotný kadeřník, který studentům názorně ukázal, jak se starat o zákazníka, který vyžaduje naše služby.

Bylo to velice inspirující a poučné.